• Vuosi 1492 ja rasismi
    • Antiikin suhde afrikkalaisiin
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antiikin suhde afrikkalaisiin

Antiikin kreikkalaiset olivat etnosentrisiä ja suhtautuivat halveksivasti muihin kansoihin pitäen heitä barbaareina. Aristoteles puolusti orjuutta toteamalla, että on olemassa synnynnäisiä herroja ja orjia. Näistä tosiasioista huolimatta ei voida sanoa, että kreikkalaisilla ja roomalaisilla olisi ollut rasistisia ennakkoluuloja suhteessa mustiin. Ilmeisesti tämä oli yhteydessä egyptiläisen korkeakulttuurin perintöön. Kreikkalaiset ja roomalaiset eivät kokeneet mustia pääasiallisesti orjina , kuten myöhemmin arabialais-muslimilainen maailma keskiajalla ja euroamerikkalaiset uudella ajalla.

Välimeren maista oli Egyptillä pitkäaikaisin jatkuva kontakti Mustan Afrikan kanssa. Vanhan Egyptin eteläisimmässä osassa mustat elivät periaatteessa tasa-arvoisesti muun valtakunnan väestön kanssa. Mustat palkkasotilaat vanhassa valtakunnassa, useimmiten nubialaiset jousiampujat, palvelivat yhtenäisenä joukko-osastona. Aktiivisen palveluajan jälkeen he saivat palkkioksi usein maata ja heistä tuli arvostettuja maanviljelijöitä Egyptissä.

Egyptin myöhemmät valloittajat - persialaiset, kreikkalaiset, roomalaiset - säilyttivät olemassaolleet rakenteet lähes ennallaan. Makedonialaiset ja kreikkalaiset 323 - 30 ekr. halveksivat kylläkin egyptiläisiä, mutta eivät tehneet todennäköisesti mitään eroa mustien ja vaaleaihoisten egyptiläisten välillä. Etenkin armeijan piirissä mustat olivat edelleen arvostettuja. Useimmiten käytetty ilmaus mustasta kreikkalaisilla ja roomalaisilla oli "Äthiops", "Afri" (musta). Säilyneistä mustien kirjallisista tai kuvallisista esityksistä ei ole löydettävissä rasistisluonteista halveksuntaa.

[JJ]