DOKUMENTIT

dokumentti: 1/11
viittaus artikkelista:
Juutalaisvainot Hitlerin Saksassa

[Edellinen]   [Seuraava]


AJAN SUUNTA 1.4.1933

JUUTALAISBOIKOTTI SAKSASSA kestää aluksi tämän päivän ja toteutetaan täydellä voimalla ja ankaralla kurilla.

"... Boikottaus toteutetaan lauantaina täydellä voimalla ja raudanlujalla kurilla. Se alkaa, niin kuin on suunniteltu, klo. 10 aamupäivällä, mutta keskeytetään illalla. Boikottaus lykätään sen jälkeen keskiviikkoaamuun klo 10:een. Jos kiihoitus ulkomailla on silloin ehdottomasti lopetettu, selittää kansallissosialistinen puolue olevansa valmis palauttamaan normaalit olot.... Valtakunnanhallitus odottaa, että boikottaus lauantaina toteutetaan raudanlujalla kurilla ja ilman minkäänlaista lainrikosta. Ketään ihmistä ei tule uhata väkivallalla..."

***

AJAN SUUNTA 3.4.1933

JUUTALAISBOIKOTTI oli kansan valtava mielenilmaisu kansallisen työn ja toiminan puolesta. Ainoa välikohtaus sattui Kielissä: eräs juutalainen ampui SA-miestä.

"Juutalaisten liikkeiden boikottaus toteutettiin lauantaina ohjelman mukaisesti koko Saksassa. Toiminta on sujunut erittäin rauhallisesti..."
 

***

POHJOLAN TYÖMIES

Oulussa huhtikuun 8 p:nä 1933.

Juutalaispogromit.

"... Jos joku vaikkapa vain muutamia vuosia sitten olisi sanonut, että ihmiskunta saa vielä v. 1933 olla todistajana järjestelmällisille juutalaispogromeille, jotka on asetettu näyttämölle hallituspuolueen taholta ja hallituksen päämiehen korkeimmalla johdolla eurooppalaisessa sivistysmaassa, niin tällaista ennustajaa ei varmasti olisi uskottu.
...
On vaikea uskoa, että rotuviha, joka nyt kauheasti mellastelee Saksassa ja joka paremmin kuin mikään muu on todistuksena alkuunpanijainsa sairaalloisesta mielentilasta, saisi puolustajia muissa maissa, joissa kuitenkin pitäisi voida olla sen siveellisen ja henkisen myrkytyksen ulkopuolella joka leviää Hitlerin noidankattilasta. Valitettavasti meilläkin on omassa maassa ihmisiä, jotka kaikesta päättäen halulla imevät itseensä myrkyllistä höyryä. Viime torstain Åbo Underrättelserin selostuksessa kerrotaan Turussa pidetystä akateemisesta keskusteluillasta, jossa nuori pappi, pastori Schmidt pukeutui sotisopaan kansallissosialismin "aatteen" puolustamiseksi. Myös juutalaisvainoissa hän löysi puolustettavaa:

On tahdottu pitää kansallissosialismia ohimenevänä huumauksena, jonkinlaisena joukkosuggestiona. Tämä ei ole oikein. Kansallissosialismi oli välttämättömyys. Selostaja kosketteli vielä lyhyesti juutalaisvastaista liikettä, sanoen, että toimintaan eivät ole vaikuttaneet rotunäkökohdat, vaan suuntautuu se sellaista ihmistyyppiä vastaan, joka äärimmäisessä muodossa vastaa ihmisen liberalistis-kansanvaltaista ihannekuvaa, ja tämä ihmistyyppi oli lukuisimmin edustettuna juutalaisessa kansanaineksessa."

"Puolustukseen" uskokoon se, joka voi. Jos rotuviha - ja sellaiseksi juutalaisvastainen kiihoitus on paljastunut ja sellaiseksi se paljastu u kansallissosialistien omissa kirjoituksissakin - on tästä nuoresta papista sympaattisempaa, jos se voidaan johtaa puoluevihasta, niin totisesti tämä ei tee nuoren kristinuskon julistajan kuvaa valoisemmaksi.

Kaikesta puristetusta "puolustuksesta" huolimatta jää tosiasiaksi, että saksalainen kansallissosialismi järjestelmällisine juutalaisvainoineen, mikä on tulos sen monivuotisesta juutalaisvastaisesta kiihoituksesta ja samalla osa sen vainoista kaikkia vastustajia kohtaan, on lisännyt syntiluetteloaan, mikä ei tee välttämätöntä rangaistusta lievemmäksi. Sitä vastoin on mahdollista, että kansallissosialistit juuri tällä mielettömällä melullaan ovat tehneet Saksan kärsimyksen ajan lyhyemmäksi.
 

***

Suomen Sosiaalidemokraatti 8.4.1933

Natsien julmuutta.

Englantilainen oikeistolehti "Times" kertoo erään rva Jankowskin rääkkäyksestä.

...
"Timestin" Berliinin kirjeenvaihtaja sähkötti viime perjantaina, että hän henkilökohtaisesti on tutkinut monta tapausta, joissa on esiintynyt yksityisten henkilöiden raakaa pahoinpitelyä. Hän ilmoittaa, että hän St Antonius-sairaalassa Karlshorstissa oli keskustellut rva Marie Jankowskin, 40-vuotiaan naisen kanssa, jonka kansallissosialistien univormuihin puetut miehet olivat ryöstäneet asunnostaan Köpenickissä pikkutunneilla maaliskuun 21 p:nä - kansallisena juhlapäivänä - ja kyydinneet hänet taloon, jota kansallissosialistit käyttivät klubihuoneenaan ja jossa hänet oli riisuttu alasti ja ruoskittu häntä.

Rva Jankowski kertoi, että hänet ja hänen perheensä - hänen miehensä, hänen täysikasvuiset poikansa ja tyttärensä sekä toinen poikansa, joka 6 vuotta on palvellut valtakunnan puolustusjoukoissa - oli herätetty huutoihin: "Poliisi! Avatkaa ovi!" sekä ampumisuhkauksin. Kun he avasivat oven, tunkeutui 14 natsiunivormuista miestä, jotka olivat aseistetut karbineilla ja revolvereilla, huoneeseen ja ottivat hänet mukaansa Dorotheenkadun varrella sijaitsevaan natsien huoneistoon. Hänet vietiin huoneeseen, jossa oli kaikkiaan parikymmentä natsiunivormuista miestä. Siellä hänelle oli näytetty tasavaltalainen lippu ja kehoitettu häntä kiroamaan se. Kun hän ei suostunut tätä tekemään, niin joukon johtaja oli sanonut: "Kaksikymmentä lyöntiä!"

Rva Jankowski oli pantu pöydälle, häneltä riisuttiin vaatteet, ja yhden miehen pitäessä hänen päätänsä neljä muuta miestä hakkasi häntä kepeillä. Näin tehtiin uudistuvasti neljä tai viisi kertaa - yhtä usein kuin hän kieltäytyi vastaamasta sellaisiin kysymyksiin kuin: "Kuinka paljon palkkaa te saitte avustusosastosta? Minkätähden te annatte asunnon ja ruokaa kommunisteille? Oletteko te varastanut työttömien kenkiä? Oletteko te kirjoittaneet boikottilistan kansallissosialistisista liikkeistä?"

Rva Jankowski on sosialisti ja hän on kauan toiminut Köpenickin kunnallisissa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä, ja hän on ollut puheenjohtajana siinä paikallisessa komiteassa, jonka tehtävänä on ratkaista kunnallisapuanomukset, joita on jätetty sen jälkeen kun oikeus työttömyysavustukseen on lakannut. Hän sanoi, että hän oli ollut hyvissä suhteissa kaikkien työläisten, myös kansallissosialistien kanssa ja ettei hänellä ollut ketään vihamiestä. Kun hän oli saanut noin sata lyöntiä, vieri hän pöydältä maahan, suuresti verta vuotaen, mutta hänet asetettiin jaloilleen ja häntä lyötiin voimakkaasti kasvoihin, jolloin hän kaatui nurkkaan ja loukkasi jalkansa. Hänet ja kaksi kommunistia, jotka myös olivat saapuvilla, pakotettiin sitten laulamaan isänmaallinen laulu: "Deutschland, Deutschland über alles!"

Sitten hänet pakotettiin allekirjoittamaan kirjallinen vakuutus siitä, että hän eroaa sosialidemokraattisesta puolueesta ja luopuu kaikesta toiminnastaan sekä ilmoittautuu joka torstai kansallissosialistiseen päämajaan. Kun hän oli tehnyt tämän, muuttui näytelmä heti. Hän sai lasillisen vettä. Hänen hattunsa ja vaatteensa harjattiin ja kansallissosialistien johtaja määräsi erään alaisistaan "saattamaan naista portille". Tämä tapahtui taskulampun avulla ja häntä tuettiin, kun hän oli kaatumaisillaan, ja hänelle toivotettiin lopuksi "hyvää yötä". Hänen miehensä kertoi, että hän oli tiedoittanut asiasta poliisille, mutta tämä oli vastannut, ettei mitään voida tehdä.

Kertomuksen rva Jankowskin kyydistemisestä vahvisti hänen poikansa ja hänen ruoskimisensa vahvistivat ne kaksi kommunistia, joita myös oli ruoskittu, toinen heistä 22-vuotias, joka opiskelee biologiaa.
 

***

UUSI SUOMI 1.4.1933

JUUTALAISBOIKOTTAUS kestää tämän päivän.
ELLEI VALHEKIIHOITUS ULKOMAAILLA LOPU, ALOITETTAAN SE ENSI KESKI-VIIKKONA UUDELLEEN.

"Kansallissosialistiselta taholta annetaan tiedoksi, että huomenna klo 10 alkava juutalaisboikotti kestää iltaan ja keskeytetään sen jälkeen seuraavaan keskiviikkoon klo 10:een ap. Jos juutalaisten ulkomaailla harjoittama Saksan vastainen kiihoitus on siihen mennessä lakannut, niin kansallissosialistinen puolue lakkauttaa boikottitoimenpiteet..."

***

UUSI SUOMI 2.4.1933

Saksan miehen todistus.

"Olen saanut kirjeen vanhalta, Berliinissä asuvalta saksalaiselta tuttavaltani, jolla on huomattava asema Saksan kulttuurielämässä ja joka elämäntyönsä kautta on laajalti ulkomaillakin tunnettu.... Tämä professori, joka johtavana miehenä suorittaa kansanvalistus-työtä, kirjoittaa seuraavaa:

... Saksan valtakunnan romahduksessa 1918 pääsivät val-taan piirit ja joukot, jotka vieroittivat ja ymmärtämät-tömästi kohtelivat (...) saksalaista kansallistuntoa, kansan sivistyksellisiä ja ennen kaikkea uskonnollis-siveellisiä tarpeita. Erityisesti tuli huomatuksiksi, kuinka juutalaiset pääsivät miehittämään erinomaisen paljon julkisia paikkoja. ....
Kansallissosialistit ovat nyt vakavasti päättäneet ra-joittaa juutalaisten vaikutuksen oikeutettuihin mittoi-hin.
Ei ole mikään ihme, että juutalaisten vaikutuksen syr-jääntyöntäminen, joka Saksassa nyt tapahtuu, on heidän rotuheimolaisillensa kaikkialla maailmassa hyvin epä-mieluisaa (jos lievää sanaa käyttää), ja että sentähden tehdään, mitä voidaan, tämän uuden kehityksen vastustami-seksi, niin että juutalaiset voisivat säilyttää tai takaisinvalloittaa paikkansa. Tässä tarkoituksessa on liikkeellepantu kaiken maailman sanomalehdistössä (mikäli se on juutalaisen vaikutuksen alainen) ajojahti Saksan uutta hallitusta vastaan.
Minä en tunne yhtään tapausta, jolloin todella kunnianar-voisa ja rehellinen juutalainen olisi joutunut väkival-taisen kohtelun alaiseksi. ..."

***

UUSI SUOMI 2.4.1933

JUUTALAISTEN BOIKOTTAUS sujui kautta Saksan rauhallisesti. Vain Kielissä sattui verinen välikohtaus.

Berlinissä oleva lähetystö.
Raportti n:o 18.
Berlinissä 6 p:nä huhtikuuta 1933.

Asia: Juutalaisten vainoa Saksassa.

Kansallissosialistinen liike on alusta alkaen ollut voimakkaasti antisemiittinen. Korostaessaan kansallista näkökohtaa on se selittänyt kaikki Saksan kestettäväksi varsinkin maailmansodan jälkeen joutuneet vaikeudet johtuneen kansallishengen lamaannustilasta maassa, mihin on muka paisunut juutalaisten ja marxilaisten vaikutusvalta vienyt. Että juutalaiset ovat joutuneet Hitlerin valtaan päästyä niiden erikoistoimenpiteiden kohteeksi, joista maailman lehdistö on tiennyt kertoa sekä tositapauksia että myöskin liioitteluja, on ainoastaan liikkeen aatteellisten lähtökohtain sovelluttamista käytäntöön.

Tosiasiana voinee toisaalta pitää, että väkivaltaisuudet, joista juutalaiset sekä keskusta- ja vasemmistopuolueisiin kuuluvat ovat näinä viikkoina joutuneet kärsimään, ovat olleet poikkeusluontoisia eivätkä ole sisältyneet kansallissosialistisen johdon varsinaisiin suunnitelmiin. Joukot ovat vuosia kestäneellä räikeällä kiihoituksella saatetut tilaan, missä mielialat ja toiveet ärsyttävissä tilanteissa helposti muuttuvat teoksi. Johdon taholta annettua kieltoa pysyttäytyä erillään väkivaltaisuuksista onkin suurin piirtein katsoen yli linjan toteltu. Tosinhan tietojen saanti ainakin pienemmistä väkivaltaisuuksista on hyvin vaikeaa, sillä lehdistö ei niistä voi eikä uskalla kertoa ja yksityisteitse saa tietysti kuulla vain vähäisen osan tapahtumista.

... Eri maiden lehdistössä ilmestyneet uutiset ja kirjoitukset Saksassa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien johdosta antoivat kansallissosialisteille hyvän ja etsimättömän tilaisuuden käydä juutalaisten liikkeiden kimppuun. Tietysti tarvittiin yhteiselle kansalle selittää, jotta se riittävällä innolla tukisi toimenpiteitä, että uutisten levittäjät ovat pääasiallisesti juutalaisia. Nykyisissä oloissa oli tällainen tehtävä varsin helppo, sillä mieliala oli jo riittävästi kiihoitettu juutalaisia vastaan. Vajaan päivän kestänyt juutalaisten liikkeiden boikotti ei luonnollisesti merkinnyt suuria liikkeiden omistajille, mutta se oli erinomaisen hyvä kokeilutilaisuus, joka tässä tapauksessa osoittikin, että boikotti voidaan helposti toteuttaa ja kansa saadaan siihen mukaan. Se oli myöskin tuntuva sysäys ostavalle yleisölle käyttämään yleensäkin mahdollisimman vähän juutalaisia liikkeitä. Ei liene mitään epäilystä siitä, että juutalaisten liikkeiden hiljainen boikotti tulee jatkumaan ja aikaa myöten laajenemaan. Juuri sen kautta toivovat kansallissosialistit parhaiten pääsevänsä suurimman vastustajansa elinhermoon.