• Rasismin määritelmiä ja lähikäsitteitä
    • Endogamia
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endogamia

Endogamia eli sisäryhmäavioliittoisuus on tarjonnut kautta aikojen kasvualustaa rasistisille ajatusrakennelmille ja toimintatavalle. Endogamia merkitsee tapaa, jossa aviopuoliso hyväksytään ainoastaan omasta heimosta, uskontokunnasta tai sosiaaliryhmästä. Endogamia sisältää ajatuksen "veren puhtaudesta", joka on yksi keskeinen perusta erilaisille rasistisille teorioille.
Endogamiassa on erilaisia muotoja ja asteita. Se toteutuu mm. muodollisen kiellon pohjalta, jolloin sanktiona toimii julkilausumaton periaate ko. henkilön erottamisesta yhteisöstä. Endogamia on toteutunut usein myös sääty- ja luokkaerojen faktisena tuloksena. Sen jyrkin muoto on lakiin perustuva kielto rangaistuksen uhalla. Esimerkiksi Hitlerin Saksassa säädettiin vuonna 1935 "laki veren suojasta", joka kielsi avioliitot 'arjalaisten' ja juutalaisten välillä kuolemaantuomion uhalla. Yhdysvaltain eri osavaltioissa oli aina vuoteen 1965 asti voimassa lainsäädäntö, joka kielsi mustien ja valkoisten avioliitot. Samoin teki Etelä-Afrikan apartheid-hallinto aina kaatumiseensa asti.

[JJ]