• Modernin rasismin kukoistuskausi
    • "Alempien rotujen" tuhoutuminen
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Alempien rotujen" tuhoutuminen

Kehitysopin ja sosiaalidarwinismin myötä rotuteorioissa alettiin oikeuttaa ja ennustaa ns. alempien rotujen eli alkuperäiskansojen tuhoutumista ja tuhoamista. Tällaisia ennustuksia esitettiin myös saamelaisista. The Races of men - kirjan (1850) kirjoittajasta Robert Knoxista näytti siltä, että kohtalo oli merkinnyt kaikki "tummat rodut", ja heidän joukossaan saamelaiset, tuhoutumaan. Knox perusteli väitettään might is right ("voima oikeuttaa") -iskulauseella, jonka katsottiin oikeuttavan vahvempien rotujen valtaukset:

"Katsokaa kaikkialle maapallolle ja kaikkialla on samoin; tummat rodut ovat pysähtyneet paikoilleen, vaaleat edistyvät".

1800-luvun loppupuolella tällainen käsitys oli helppo yhdistää kehitysopillisiin teorioihin, joiden mukaan "alemmat rodut" olivat väistämättä kuolemassa sukupuuttoon. Saksalaisen Ernst Haeckelin mielestä pelkästään eri rotujen määrälliset suhteet osoittivat rotujen kehitystason. Rotujen väkiluku vaihteli Haeckelin mielestä "Darwinin kehittämän lain mukaisesti niin, että kehittyneemmillä, kelvollisimmilla ja suuremmilla kunkin muodon ryhmillä on taipumus ja tietty tendessi lisääntyä alempien, takapajuisempien ja pienempien ryhmien kustannuksella".

Englantilainen professori A.H. Keane näki saamelaisten kohtalon olevan lohduton. Hän sanoi, että näiden "kilttien ja vaarattomien nomadien" kohtalo oli sama kuin kaikilla primitiivisillä kansoilla, jotka "ovat jääneet jälkeen rodussaan". Joko ne kuolevat sukupuuttoon tai ne häviävät tuhoamisen, hitaan vajoamisen tai sulautumisen kautta.

1800-luvun lopun rotututkimuksessa menneisyyden uskottiin selittävän ja myös pyhittävän nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Antropologit saattoivat surkutella "primiivisten" rotujen ja ryhmien tilaa ja jopa todeta, että se johtui eurooppalaisten, monissa tapauksissa heidän omien maanmiestensä ja hallitustensa toiminnasta. He saattoivat tuomita ääri-ilmiöt kuten tasmanialaisten hävittämisen sukupuuttoon 1800-luvun alussa, mutta samalla he selittivät kehityksen vääjäämättömäksi. Siten alkuperäiskansojen tuhoaminen/tuhoutuminen oikeutettiin "luonnollisena" tapahtumana. (Kts. myös Darwin; Darwin kansanmurhan silminnäkijänä; Broca)

[PI]