• Modernin rasismin kukoistuskausi
    • Paul Broca
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paul (Pierre-Paul) Broca 1824-1880

Ranskalainen Paul Broca oli sairaalakirurgi, Pariisin yliopiston kliinisen kirurgian professori ja Pariisin antropologisen seuran perustaja. Häntä pidettiin "kraniometrian mestarina", sillä hän kehitti tekniikoita ja välineitä kallon ja muiden ruumiinosien mittaamista ja tutkimista varten. Hän vakiinnutti yhdessä ruotsalaisen Anders Retziuksen ja amerikkalaisen Samuel Mortonin kanssa kraniometrian rotututkimukseen.

Broca oli polygenetisti; hän uskoi, että ihmissuku oli kehittynyt useammasta kuin yhdestä kannasta. Hän väitti, että aivojen tilavuus ja henkiset kyvyt ovat suoraan verrannolliset. Kraniometria paljasti hänen mukaansa eroja myös eri sukupuolten ja sosiaalisten ryhmien välillä. Brocan eräitä näkemyksiä voi pitääkin selväpiirteisen rasistisina. Hän kirjoitti mm.:

"Yleensä aivot ovat isommat kypsillä aikuisilla kuin vanhemmiten, isommat miehillä kuin naisilla, isommat kyvykkäillä miehillä ja hallitsevilla roduilla kuin keskilahjakkailla ja alemmilla roduilla."

Vaikka Broca katsoi rotujen eroavan henkisiltä kyvyiltään ja myös esteettisesti ulkonäöltään, hän vastusti 1800-luvun puolivälissä yleisesti vallinnutta käsitystä, että ainoastaan "puhtaat rodut" ovat kyvykkäitä ja menestyvät. Hän ei myöskään uskonut, että "primitiiviset rodut" kuolisivat kaikkialla sukupuuttoon.

Brocalla oli selvä käsitys siitä, miksi tasmanialaiset oli tuhottu sukupuuttoon, kun taas jotkut muut alkuperäiskansat olivat säilyneet elossa. Hänen kirjoituksensa valloittajien ja alkuperäiskansojen kohtaamisesta myös paljastaa hyvin hänen kaksijakoisen suhtautumisensa. Toisaalta alkuperäiskansat ovat "kierteleviä villejä, typeriä, alastomia, aseettomia ja johtajattomia" ja toisaalta sivistynyt valkoinen mies on "ahne":

"Yht'äkkiä inhimillisen sarjan kaksi ääripäätä kohtaavat toisensa, ja jos muukalaiset, joiden määrää uusien uudisasukkaiden saapuminen lakkaamatta kasvattaa, päättävät että on heidän etujensa mukaista tuhota alkuasukaat, he helposti murskaavat nämä suunnattomalla materiaalisella ylivoimallaan. Tämän vuoksi Tasmaniassa ei ole enää jäljellä tasmanialaisia. Mutta heitä olisi, jos nuo onnettomat ihmiset olisivat kyenneet tekemään joitakin hyödyllisiä palveluksia englantilaisille asuttajille tai jos heillä olisi ollut sen verran lisää älyä, joka sallii Afrikan neekereiden olla orjia..."

(Sit. Fancis Schiller: Paul Broca. Founder of French Anthropology, Explorer of the Brain, s. 147)

[PI]