• Modernin rasismin kukoistuskausi
    • Charles Darwin
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charles Darwin (1809-1882)

Englantilainen Charles Darwin on kaikkien aikojen tunnetuimpia luonnontieteilijöitä. Hän esitti vuonna 1959 julkaistussa teoksessa On the Origin of Species (Lajien synty) teorian lajien kehityksestä evoluutioteorian.

Evoluutioteorian mukaan lajit polveutuvat toisista lajeista muuntelun ja luonnollisen valinnan kautta. Ympäristön paineet, erityisesti ravintotilanne, ovat valikoiva tekijä, joka suosii parhaiten sopeutuneita yksilöitä. Ne kykenevät lisääntymään eniten ja siten siirtämään perinnölliset ja satunnaismuuntelussa saamansa edulliset ominaisuudet jälkeläisilleen. Jos olosuhteet muuttuvat, populaatio muuttuu vähitellen sopeutuessaan uusiin oloihin ja se johtaa uusien lajien syntymään.

Darwin käsitteli ihmisen evoluutiota vuonna 1871 julkaistussa teoksessa Descent of Man (Ihmisen polveutuminen). Vaikka "rodut tarkoin mitattuina ja verrattuina" erosivat Darwinin mielestä paljon toisistaan, hän oli monogeneetikko. Ihmislaji on yhtenäinen, koska sen alalajien (rotujen) ristisiitokset ovat hedelmällisiä ja koska rotujen rajat eivät ole selvät. Darwin epäili oliko olemassa yhtään vain tietylle rodulle ominaista piirrettä.

Darwinin näkemyksissä oli hänen monogenetismistaan ja jyrkkien rotuerojen kieltämisestä huolimatta paljon sellaista, jota rotuoppien kehittäjät ja kannattajat saattoivat käytää hyväksi. Sellainen oli mm. hänen ajatuksensa, että rodut erosivat älyllisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan ja sosiaalisilta kyvyiltään. Hänen mielestään "monien ihmisrotujen osittain ja täydellinen sukupuuttoon kuoleminen on historiallinen tosiasia". Se johtui olemassaolon taistelusta ja luonnollisesta valinnastaa. Näin Darwin kirjoitti Georges Lyellille vuonna 1859:

"En näe mitään vaikeutta (olettaa), että lajien älykkäimmät yksilöt on valittu jatkuvasti ja uuden lajin äly on näin parantunut jatkuvasti, mahdollisesti periytyneen henkisen harjoituksen tukemana. Tarkastelen nyt tämän prosessin jatkumista ihmisrotujen piirissä; vähiten älykkäät rodut tuhoutuvat".

(Kts. Darvinismi ja rotuteorioiden kehitys; Sosiaalidarvinismi; Haeckel; Stratz)