• Modernin rasismin kukoistuskausi
    • Robert Knox
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Robert Knox (1791-1862)

Skotlantilainen Robert Knox oli anatomi, etnologi ja fyysinen antropologi. Hän sai lääketieteen tohtorin arvon Edinburgissa vuonna 1814. Seuraavana vuonna hän pestautui sotilaskirurgiksi ja kulki armeijan mukana Belgiassa ja Kapmaalla. Edinburghiin hän palasi vuonna 1820, sai paikan vertailevan anatomian ja patologian museon (laitoksen) konservaattorina ja opettajana.

Knox piti rotuja täysin erillisinä, eläinten lajeihin verrattavina luokkina. Hänen tunnetuin rotuopillinen teoksensa on vuonna 1850 ilmestynyt The Races of Men (Ihmisen rodut). Siinä hän arvosteli voimakkaasti Johann Friedrich Blumenbachia ja englantilaista antropologia James Cawley Prichardia harhauttamisesta, koska nämä olivat luokitelleet eurooppalaiset yhteen rotuun. Knox jakoi Britanniankin väestön kolmeen rotuun: saksilaiseen, kelttiläiseen ja belgialaiseen eli flaamilaiseen rotuun.


The Races of Men

Knoxin mielestä rodut eivät eronneet vain ruumiinominaisuuksiltaan, vaan myös henkisiltä kyvyiltään. Hänen mukaansa kohtalo oli määrännyt kaikki "tummat rodut" tuhoutumaan. Vaikka hän kirjoitti ennen sosiaalidarvinismin valtakautta, hän perusteli väitettään might is right (voima on oikeutta) -opilla. Se oikeutti vahvemmat rodut valtaamaan heikompien asuma-alueet ja tuhoamaan nämä. "Tummiin rotuihin" Knox laski myös saamelaiset.

Toinen rasistinen piirre Knoxin ajattelussa oli väite rotutunteista. Hänen mielestään oli luonnollista, että rodut vieroksuivat toisiaan. Siksi hän tuomitsi myös kristinuskon lähimmäisen rakastamisen opin haihatteluksi. Hän väitti, että sen esti rotujen erilaisuus ja rotutunne, rotujen vihamielinen asenne toisiaan kohtaan. Väite rotutunteiden olemassaolosta on kuulunut useimpiin rasistisiin oppirakennelmiin.

[PI]