• Modernin rasismin kukoistuskausi
    • Samuel Morton
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samuel Morton (1799-1851)

Samuel Mortonia pidettiin yhtenä aikakautensa merkittävimmistä amerikkalaisista tiedemiehistä. Hän opiskeli lääketiedettä, geologiaa ja freneologiaa (oppi pään muodon ja aivojen osien vastaavuudesta) Philadelphiassa, Edinburgissa ja Pariisissa. Hän toimi lääkärinä ja opetti anatomiaa Philadelphiassa.

Morton oli vannoutunut polygenetisti ja kuului antropologian ns. amerikkalaiseen koulukuntaan. Vuonna 1839 hän julkaisi pääteoksensa Crania American. Siinä ja muissa töissään (mm. Crania Aegyptica 1844) hän väitti, että rodut voidaan luokitella arvojärjestykseen kallon tilavuuden ja älykkyyden perusteella. Mortonin mukaan suurin kallontilavuus oli valkoisella rodulla, pienin etiopialaisella (mustalla) rodulla.

Amerikkalainen paleontologi Stephen Jay Gould on käynyt läpi koko Mortonin mittaaman aineiston ja todennut, että tulokset ovat pahoin vääristyneet. Morton mm. sulki valkoista rotua koskevasta aineistostaan pois suuren määrän pienikalloisia hinduja. Gouldin mukaan Morton ei manipuloinut, vääristellyt, tahallaan aineistoa, vaan hänen ennakolta omaksumansa vakaumus rotujen eriarvoisuudesta ohjasi hänen itsensä tiedostamatta mittauksia ja tulosten käsittelyä.

(Kts. myös Kallonmittaus)

[PI]