• Modernin rasismin synty
    • Alexander von Humboldt
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Humboldt, Alexander von (1769-1859)

Saksalainen luonnontutkija ja maantieteilijä Alexander von Humboldt ja hänen veljensä Wilhelm vastustivat aikansa Eurooppa-keskeistä ja rasistista tarkastelutapaa. Pääteoksessaan Kosmos (1845-62) Alexander von Humboldt piti kiinni "ihmislajin yhtenäisyydestä" ja vastusti "epämiellyttävää oletusta korkeammista ja alemmista ihmisroduista". Hänen mielestään kaikki ihmiset "ovat samalla tavalla määrätyt vapauteen".


Alexander von Humboldt

Humboldtin veljesten mukaan pyrkimys hierarkioiden luomiseen kansojen ja ihmisten kesken sekä orjuuden oikeuttaminen oli lähtöisin Aristoteleen ajatuksista. Alexander von Humboldt tarkasteli ihmiskuntaa ihmislajin yhtenä suurena, veljellisenä heimona huolimatta erilaisista uskonnoista, kansallisuuksista ja ihonväristä. Hänen mukaansa kaikilla on oikeus sisäisen voiman vapaaseen kehitykseen. Humboldtin veljekset eivät koskaan perääntyneet käsityksistään. Se johti 1800-luvulla heidän yhä enemmän ja enemmän eristykseen sen aikaisesta tiedemaailmasta ja aatekehityksestä.
[JJ]