• Modernin rasismin synty
    • Georg Christoph Lichtenberg
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)

Gerorg Christoph Lichtenberg oli saksalaisen Göttingenin yliopiston fysiikan professori. Hän opetti yliopistossa suurin piirtein samaan aikaan, kun Johann Friedrich Blumenbach aloitti siellä uransa lääketieteen professorina.

Lichtenberg osallistui 1770-luvun lopulla keskusteluun ja kiistaan fysionomiasta. Se oli sveitsiläisen Johann Caspar Lavaterin kehittämä oppi, jonka mukaan henkiset ominaisuudet ilmenevät kehon ulkomuodossa ja erityisesti kasvoissa. Lavater yhdisti kauneuden ja älykkyyden ja nojautui eurooppakeskeiseen kauneusihanteeseen. Hän rinnasti idiootit ja mustat toisiinsa ja asetti heitä vastaan eurooppalaiset nerot.

Lichtenbergin mielestä Lavaterin näkemys merkitsi takaiskua tieteelliselle maailmankuvalle. Lavater oli kirjoissaan mm. kysynyt, olisivatko filosofi Leibnitzin ja luonnontieteilijä Newtonin ideat voineet syntyä lappalaisen tai neekerin päässä. Lichtenberg vastasi kysymällä vuonna 1778 julkaistussa taistelukirjoitukses-saan Über Physiognomik (Fysionomiasta), miksi niin ei olisi voinut tapahtua.

Lavater joutui perääntymään Lictenbergin arvostelun edessä ja luopumaan ajatuksestaan, että lahjakkuuden voi arvioida ulkonäön perusteella. Fysionomia jäi kuitenkin elämään rasistisissa rotuteorioissa, jotka tavalla tai toisella ovat yhdistäneet henkiset ja fyysiset ominaisuudet.

[PI]