• Suomalainen rotututkimus
    • Yrjö Kajavan suurhanke
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yrjö Kajavan suurhanke

Suomalainen lääkäri Yrjö Kajava esitti vuonna 1914, että suomalaisista ryhdyttäisiin tekemään mahdollisimman laajaa rotututkimusta. Tavoitteeksi hän asetti mm. suomalaisten ja germaanien rotusekoituksen ja suomalaisten ja mongolien mahdollisen sukulaisuuden selvittämisen. Tutkimus liittyi osittain ns. mongoliväitteen torjumiseen.

Hanke siirtyi maailmansodan vuoksi ja käynnistyi vasta 1924, kun Kajavasta oli tullut Helsingin yliopiston anatomian professori. Lähes 10 vuotta kestäneiden tutkimusten aikana mitattiin 8000 suomalaisen rotuominaisuudetja koottiin kalloja hautausmailta. Tutkimuksiin osallistui noin sata lääketieteen ylioppilasta ja kandidaattia Suomen tiedeakatemian myöntämien stipendien turvin.

Tutkimuksessa ei saavutettu Kajavan toivomia tuloksia. Se johtui Kajavan varhaisesta kuolemasta, mutta ennen kaikkea rotututkimuksen ajautumista tieteelliseen ja poliittiseen umpikujaan 1930-luvulla. Myöhemmin on todettu, että aineisto oli epätasaista. Mittauksissa oli teknisiä ongelmia ja tuloksissa laskuvirheitä. Kajavan hankkeessa mitattiin myös saamelaisia. Heitä koskevissa tutkimuksissa oli rasistisia piirteitä, vaikka muuten suomalaiset tutkijat pyrkivät esiintymään puolueettomasti.

[PI]