• Suvaitsevaisuus - avain parempaan huomiseen - Paula Vikstedt
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suvaitsevaisuus - avain parempaan huomiseen

Erilaisuus on lahja, joka on annettu meistä jokaiselle jo syntyessämme. Suvaitsevaisuus sen sijaan on kyky, jota ei ole valmiiksi jaettu, mutta jota kohti meistä jokaisella on onneksi mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Rasismi ja suvaitsemattomuus eivät vie tätä maailmaa eteenpäin, mutta ne eivät varmasti katoa itsestään. Se vaatii jokaiselta työtä, ymmärrystä ja henkistä kasvua. Tarvitaan paljon ennen kuin ymmärrämme olevamme kaikki samanarvoisia yksilöitä elämässä omaa elämäämme tällä maapallolla, jossa jokaisella meistä on oma tehtävänsä. Yhtäkään ihmisolentoa ei ole luotu turhaan eikä väheksyttäväksi.

Suvaitsevaisuus lähtee liikkeelle itsestämme. Ennen kuin pystymme täysin hyväksymään muut, meidän on kyettävä hyväksymään oma itsemme; juuri sellaisena kuin meidät on luotu. Kun ensiksi opimme arvostamaan itseämme kaikkine virheinemmekin, voimme pystyä hyväksymään muutkin sellaisina kuin he ovat. Jos väheksyy ja epäilee itseäänkin, ei varmasti pysty arvostamaan täysin muitakaan ihmisiä ja ymmärtämään heidän olemassaolonsa tärkeyttä. Rasistisesti ajatteleva ihminen ei kykene ymmärtämään omaa pienuuttaan tässa maailmassa, ja nostaa itsensä muita korkeammalle tasolle. Jokainen meistä on vain pieni osa tätä maailmankaikkeutta, mutta pieninkään osa ei ole tarpeeton tai tarkoitukseton.

Mutta sanat, vaikka kauniita ovatkin, eivät vie suvaitsevaisuutta eteenpäin. Tarvitaan tekoja, että tilanne muuttuisi. Moni asia on helpompi sanoa kuin toteuttaa, niin myös suvaitsevaisuus. Ei vaadi paljoa sanoa, että hyväksyy kaikki ihmiset ja arvostaa heistä jokaista. Mutta moniko meistä on koskaan valmis tekemään tuttavuutta pakolaisen, mielisairaan, vammaisen tai vaikkapa seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvan ihmisen kanssa? Heitä pidetään poikkeavina, mutta samalla tavallahan meistä jokainen on yhtä erilainen persoona kuin hekin, heidät on vain luokiteltu omaan ryhmäänsä. Antaako se meille oikeuden nimittää heitä jotenkin oudoiksi? 

Suvaitsevaisuus ei sisällä luokittelua. Täydellinen suvaitsevaisuus on korkea taso, jonne pääsy ei ole helppoa. Se ei tunne kateutta, epäluuloa, halveksuntaa, vihaa eikä arvostelua. Suvaitsevaisuus on pohjautuu pitkälti rakkauteen. Rakkaus ei jätä sijaa negatiivisille tunteille eikä epäluuloille. Se ei tee eroa mustan ja valkoisen, terveen ja sairaan tai rikkaan ja vähäosaisen välille. Se ei jaottele ihmisiä rodun, uskonnon, mielipiteiden, tapojen tai kansallisuuden mukaan.

Arvostakaamme siis kaikkia samanarvoisina, myös itseämme. Suvaitsevaisuus avaa meistä jokaiselle oven helpompaan elämään ja kasvattaa meitä henkisesti viisaammiksi. Ehkä vielä joskus pystymme kaikki ymmärtämään, mitä ajatus "kaikki erilaisia - kaikki samanlaisia" todella tarkoittaa. Suvaitsevaisuus on arvostusta ja rakkautta tätä maailmankaikkeutta ja elämää kohtaan.

Paula Vikstedt
Karjasillan yläaste 9c