• Amnesty International
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amnesty International

Amnesty Internationalin toiminta sai alkunsa toukokuun 28. päivänä vuonna 1961 "The Observer"-lehdessä julkaistusta artikkelista nimeltä "The Forgotten Prisoner". Artikkelin kirjoittaja oli englantilainen asianajaja Peter Benenson, mies, joka jo monen vuoden ajan oli lakimiehenä seurannut maailman eri puolilla tapahtuvia poliittisia oikeudenkäyntejä, ja yrittänyt kiinnittää lehtikirjoitusten avulla ihmisten huomiota niihin. Sysäyksen artikkeliin antoi kahden portugalilaisen opiskelijan tuomitseminen seitsemäksi vuodeksi vankeuteen siitä syystä, että he olivat kohottaneet ravintolassa maljan vapaudelle. Muutamien ystäviensä tukemana Benenson pani alulle kampanjan nimeltä "Appeal for Amnesty 1961". Artikkeli sysäsi lukijoille osoitetun vetoomuksen liittyä tähän kampanjaan.

Amnesty International on poliittisesti, uskonnollisesti ja taloudellisesti sitoutumaton maailmanlaajuinen liike, joka puolustaa ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hengissä.

AI toimii ennen kaikkea hankkimalla ja levittämällä tietoja poliittisten vankien lukumäärästä ja kohtelusta eri maissa ja sen lisäksi myös tuomioiden perusteista, oikeuden käyntien laadusta ja muista sen kaltaisista seikoista - sekä toisaalta lähettämällä jatkuvasti yksityisiä ja henkilökohtaisia vetoomuksia eri maiden viranomaisille ja päättäjille.

Amnesty vaatii mielipidevankien vapauttamista, oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä poliittisille vangeille, kuolemanrangaistuksen, kidutuksen ja muun julman kohtelun lopettamista sekä laittomien teloitusten ja "katoamisten" lopettamista. Jotta AI:n jäsenet voisivat työskennellä tehokkaasti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, heidän tulisi ymmärtää ne periaatteet, joille järjestön käytännön toiminta perustuu.

Amnestyn tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Ihmisoikeudet tarkoittavat, että jokaista ihmistä tulee kohdella ihmisarvon mukaisesti. Hänellä tulee olla oikeus turvalliseen elämään ja riittäviin ansioihin perustarpeiden takaamiseksi. Ihmisoikeuksiin sisältyvät sekä oikeudet että velvollisuudet. Jokainen ihminen on vastuussa käyttäytymisestään muita ihmisiä kohtaan - jokainen meistä on velvollinen kunnioittamaan toisen ihmisen ihmisarvoa. AI:n puolustamien ihmisoikeuksien luonteen vuoksi järjestön vetoomukset kohdistuvat hallitusten ja muiden valtaa pitävien käyttäytymiseen. Järjestö vaatii, että hallitukset kantavat vastuunsa ihmisarvon ja turvallisuuden takaamisessa. Se ihmisiä kaikkialla maailmassa yhtymään tähän vaatimukseen.

Amnesty Internationaliin kuuluu vapaaehtoisia aktiivijäseniä kaikkialta maailmasta. Jäsenet saattavat kuulua Amnestyn viralliseen organisaatioon, kuten osastoon tai johonkin ryhmään tai he tukevat Amnestyn toimintaa yksityisinä jäseninä tai julkaisujen tilaajina. 

Amnestyllä on noin 700 000 jäsentä. He edustavat kaikkia elämän aloja. Heihin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, opettajia, lakimiehiä, ammattiyhdistys aktivisteja, opiskelijoita, toimittajia, kotiäitejä jne. Liike on avoinna jokaiselle, joka kannattaa sen päämääriä. Useimmat AI:n aktiivijäsenet kuuluvat paikalliseen ryhmään, mutta joissakin osastoissa on paljon jäseniä, jotka eivät välttämättä toimi ryhmässä. He osallistuvat kuukauden vanki-kampanjaan kirjoittamalla mielipidevankien puolesta kirjeitä, jotka esitellään kuukausijulkaisussa nimeltä Amnesty International Newsletter. He voivat myös osallistua pikavetoomustoimintaan lähettämällä kirjeitä ja sähkeitä, joilla pyritään lopettamaan kidutus ja teloitukset. Jäsenet ja tilaajat voivat myös osallistua rahan keruuseen ja tiedottamiseen myymällä ja levittämällä Amnestyn sanomaa ammattiryhmille, jotka ehkä haluavat toimia vankilaan joutuneiden saman alan ihmisten puolesta.

Hannu Hirvelä, Olli Lähtevänoja 
Karjasillan lukio 1a