• Älä mene ansaan
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Älä mene ansaan

Tiedotusvälineittemme sisältö on toki vaihtelevaa ja monimuotoista, mutta siinä on myös järjestelmällisiä vinouksia. Päättäjät ja asiantuntijat pääsevät puhumaan ns. tavallisille kansalaisille paljon useammin kuin viimeksi mainitut päättäjille ja asiantuntijoille. Epäsuhde on erityisen räikeä, kun on kysymys Suomeen asettuneista ulkomaalaisista.

Ajatellaanpa siirtolaisia eli niitä, jotka saapuvat Suomeen jäädäkseen ja elättääkseen itsensä omalla työllään. He tulevat yksitellen tai perheittäin eivätkä saa julkisuutta, tuskin sitä kaipaavatkaan. Sama pätee siirtotyöntekijöihin, joiden tarkoitus ei ole työskennellä Suomessa pysyvästi. Tiedotusvälineet kiinnostuvat näistä henkilöistä vain, jos tietoon tulee jokin heitä koskeva ongelma, esim. kiinalaisen ravintoloitsijan ja hänen kiinalaisten työntekijöidensä välinen ristiriita. Tällöin helposti koko kansallisuus saa ansaitsemattoman kielteisen leiman.

Pakolaiset sen sijaan sapuvat maahamme usein ryhminä ja toimittajat haluavat kertoa heistä, mikä sinänsä on myönteistä. Tavallisesti he haastattelevat pakolais- ym. viranomaisia ja poliisia. Pakolaisten itsensä kuuleminen kilpistyy usein jo kielivaikeuksiin.

Sinun on hyvä tietää myös, että pakolaisilla saattaa olla erittäin kielteisiä kokemuksia eri maiden viranomaisista ja myös toimittajista. He voivat torjua myös hyvässä tarkoituksessa lähestyvän toimittajan ja kuvaajan. Jossakin tapauksessa pakolaisilla on aihetta pelätä, että jos heidän olinpaikkansa paljastuu, kotimaahan jääneille sukulaisille tulee vaikeuksia.

Jonkin aikaa Suomessa oleskeltuaan pakolaisissa ja muissa ulkomaalaisissa saattaa syntyä tarve puhua julkisesti ja vaikkapa arvostella niitä oloja, joissa he joutuvat elämään. Muista että myös heille kuuluu sananvapaus.

Älä mene ansaan: älä luulottele, että kankea ja puutteellinen suomen kielen taito johtuu älyllisestä tai muusta vajavuudesta. Kuvittele että joutuisit esim. USA:ssa haastatelluksi nopealla amerikanenglannilla; kykenisitkö antamaan kovin edullisen kuvan itsestäsi ja Suomesta?
[PH]