• Varo vääriä yleistyksiä
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varo vääriä yleistyksiä

Kun seuraat kotoisia tiedotusvälineitä, ajattelet ehkä että toimittajilla ja heidän esimiehillään on suuri valta vaikuttaa suomalaisten maailmankuvaan.

Laki ei todella paljonkaan säätele joukkotiedotuksen sisältöä, mutta ammattietiikkaan kuuluu normeja, jotka meidän itsekunkin on hyvä tuntea. Mikään ei estä sinua arvioimasta, missä määrin noita normeja noudatetaan.

Julkisen Sanan Neuvosto on painottanut etnisiin ryhmiin liittyvissä kannanotoissaan, että toimittajan ammattietiikkaan kuuluu kunnioittaa yleisesti hyväksyttyjä inhimillisiä perusarvoja, ihmisoikeuksia ja kansainvälistä yhteisymmärrystä. Ennakkoluulojen sijaan toimittajan velvollisuus on välittää vieraista kulttuureista totuudenmukaista tietoa. "Rotua", ihonväriä, kansallisuutta tai syntyperää ei saa korostaa, ellei tällä seikalla ole yhteyttä itse pääasiaan.

Joskus tällainen yhteys on. Kun poliisi etsii vakavasta rikoksesta epäiltyä henkilöä, se tarvitsee yleisön apua ja sen julkistaessa tuntomerkit esim. ihonvärin mainitseminen saattaa olla tarpeen. Epäillyn kiinni saaminen vapauttaa muut saman ihonvärin omaavat aiheettomista syytöksistä.

On myös myönteisiä uutis- ja muita aiheita, joihin liittyy puheena oleva yhteys. Esimerkki tästä on, että pakolais- tai yleensä ulkomaalaisperheen nuori kirjoittaa huippuarvosanoin ylioppilaaksi. Saavutuksen arvoa lisää, että hänen on ollut ensinopeteltava vieras kieli ja kulttuuri. Niin ikään pienyrittäjänä menestyvä ja ehkä suomalaisiakin työllistävä maahan muuttanut on julkisuuden arvoinen.

"Rodun tai vastaavan ominaisuuden esiin tuominen on toisaalta aina kaksiteräinen miekka. Jos asiayhteys on kielteinen, syntyy väärän yleistämisen vaara. Jos asiayhteys on myönteinen, herää kenties ylimitoitettuja vaatimuksia. Meidän on hyväksyttävä esim. juuri maahanmuuttajaperheiden nuoret, vaikka heidän koulumenestyksensä ei olekaan huippuluokkaa, sillä sitä ei voi edellyttää useimmilta suomalaisiltakaan. Emmehän kuvittele jokaisen tummaihoisen olevan korkean luokan pikajuoksija tai jazz-pianisti. 
[PH]