• Assimilaatio
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assimilaatio

Assimilaatio eli sulautuminen merkitsee oman kulttuurin hylkäämistä ja enemmistökulttuurin omaksumista sen tilalle. Koulukasvatus johtaa assimilaatioon silloin, kun maahanmuuttajalapselle ei anneta edes mahdollisuutta säilyttää omaa kulttuuriaan tai äidinkieltään. Tähän tilanteeseen joudutaan, kun vieraskieliselle lapselle pyritään opettamaan mahdollisimman nopeasti suomen kieltä, kun hänet pannaan suoraan suomalaiseen päiväkotiryhmään tai suomenkieliseen luokkaan.

Varsinkin nuoret, jotka hylkäävät oman kulttuurinsa ovat alttiita monenlaisille sopeutumisongelmille. Tällaiset nuoret saattavat yrityksissään tulla hyväksytyiksi enemmistöjäsenten kanssa pyrkiä "suomalaisemmiksi kuin suomalaiset itse". Tämä johtaa helposti häiriökäyttäytymiseen.

Sulauttamispyrkimyksen takana on usein "hyvää tarkoittava" sopeuttaminen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Seurauksena voi kuitenkin olla puolikielisyyttä ja juurettomuutta.
[PT]