• Suvaitsevaisuus
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suvaitsevaisuus

"Suvaitsevaisuus on meidän maailmamme kulttuureiden, ilmaisutapojemme ja inhimillisten elämänmuotojen rikkaan moninaisuuden kunnioittamista, hyväksymistä ja arvostamista. - - - Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen mukaisesti suvaitsevaisuuden osoittaminen ei merkitse yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietämistä eikä omasta vakaumuksesta luopumista eikä sen heikentämistä. Se merkitsee, että ihminen saa vapaasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja hyväksyy sen, että toiset pitävät kiinni omastaan. Se merkitsee sen tosiasian hyväksymistä, että ihmisillä, jotka ovat luonnostaan erilaisia ulkomuotonsa, asemansa, puhetapansa, käyttäytymismuotojensa ja arvojensa puolesta, on oikeus elää rauhassa ja olla sellaisia kuin ovat. Se merkitsee myös, ettei kukaan saa väkisin tyrkyttää näkemyksiään toisille." (UNESCOn yleiskokouksen 16.11.1995 hyväksymä Julistus suvaitsevaisuuden periaatteista)
Kasvatus suvaitsevaisuuteen lähtee siitä yksinkertaisesta seikasta, että tunnustetaan ihmisten ja kulttuurien väliset erot. Korostetaan ns. kontrastiivisen kulttuuritutkimuksen periaatteiden mukaisesti niitä seikkoja, joiden suhteen ryhmät ja kulttuurit poikkeavat toinen toisistaan.

Suvaitsevaisuuskasvatuksella pyritään avointen asenteiden vaalimiseen, tapojen ja arvojen monimuotoisuuden kunnioittamiseen. Suvaitsemattomuuden tehokkain ehkäisykeino on sellainen kasvatus, joka auttaa lapsia ja nuoria itsenäiseen harkintaan, kriittiseen ajatteluun ja erilaisuuden hyväksymiseen.

UNESCOn suvaitsevaisuuskasvatusohjelmien tunnuslauseita on: "Ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia". Näin asennoituvat lapset pystyvät myöhemminkin elämässään tasavertaiseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen erilaisia kulttuureja edustavien ihmisten kanssa. 
[PT]