• Romanit
    • Vuoden 1423 turvakirje mustalaisille
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vuoden 1423 turvakirje mustalaisille

Miltei jokainen eurooppalainen valtio pyrki vuosien 1400-1600 välillä lakiteitse estämään romanien maahantulon hyvinkin väkivaltaisesti. Yhden harvoista poikkeuksista muodosti kuningas Sigismund, joka osoitti hyvin laajaa suvaitsevaisuutta vuonna 1423 myöntämällä romaneille turvakirjeen, jossa todettiin:

"Me, Sigismund, Jumalan armosta Rooman kuningas, aina jalo, Unkarin, Böömin, Dalmatian, Kroatian ja muitten paikkojen kuningas, kaikkille uskollisille alaimaisillemme..., kaupungeillemme ja kylillemme...!
Meidän uskolliset Ladislas, mustalaisten voivodi, ja muut hänestä riippuvat ovat nöyrästi pyytäneet meitä osoittamaan erityisestä hyväntahtoisuutta. Olemme suvainneet vastaanottaa heidän kunnioittavan pyyntönsä, emmekä kiellä heiltä tätä käsillä olevaa kirjettä. ...jos mainittu Ladislas ja hänen kansansa ilmestyvät valtakuntamme jollekin paikkakunnalle..., me suosittelemme teille, että osoitatte heille uskollisuutta Meitä kohtaan. Suojelkaa heitä kaikin tavoin,... Jos heidän keskuudessaan olisi jotakin rikkaruohoa, jos sattuisi jokin ikävä tapaus, millainen tahansa, me ... säädämme..., että ainoastaan Ladislasilla, voivodilla, on silloin oikeus rangaista ja päästää, paitsi teitä kaikkia. Annettu .... vuonna 1423,..."

Turvakirje on yksi niistä harvoista hallitsijan virallisista dokumenteista, jotka ovat säilyneet ja jotka on säädetty romanien suojaksi ja jossa hyväksyttiin heidän siirtolaiselämänsä.

Kuningas Sigismund on osittain sen vuoksi esitetty kielteissä valossa myöhemmässä historiankirjoituksessa.
[JJ]