• Romanit
    • Alueelliset neuvottelukunnat
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alueelliset neuvottelukunnat

Suvaitsevaisuuden edistämiseksi ja kulttuuri-identiteetin tukemiseksi on Suomen lääneihin perusteilla läänikohtaiset romaniasiain neuvottelukunnat. Nealoittivat toimintansa neljässä läänissä kokeiluluontoisina vuoden 1996 aikana. Niiden toiminta jatkuu lääniuudistuksen jälkeen uuden läänijaon mukaisesti.

Alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien tehtävänä on:

-valvoa kulttuurin ja kielen ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyviä oikeuksia,

-seurata romaniväestön taloudellisten, sosiaalisten, sivistyksellisten ja poliittisten oikeuksien toteutumista

-toimia romaniväestön ja viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä,

-antaa alueensa kunnille neuvonta-, ohjaus-, asiantuntija-, ja konsulttipalveluja vähemmistöpoliittisissa kysymyksissä,

-käynnistää alue- ja paikallistasolta nousevia romanikulttuurin kehittämishankkeita,

-tukea ja organisoida kuntien tarvitsemaa romanikielen ja kulttuurin opetusta,

-ottaa käsiteltäväkseen etnisiin konflikteisin ja syrjintään, niiden sovitteluun sekä kunnallisten viranomaisten ja romaniväestön välisiin kantelu- ja riita-asioihin liittyviä kysymyksiä ja antaa näissä tapauksissa ohjaus-, neuvonta- ja sovitteluapua,

-seurata romaniväestön aseman kehittymistä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä valtakunnalliselle romaniasiain neuvottelukunnalle, opetushallituksen romaniväestön koulutusyksikölle, lääninhallitukselle ja alueensa kunnille sekä muille yhteistyötahoille.

Vuoden 1997 aikana uutta läänijakoa vastaavasti alueellisten neuvottelukuntien toiminta on organisoitunut kolmessa läänissä. Vuoden 1998 aikana kaikissa lääneissä on käynnissä neuvottelukuntia koskeva kokeilu. Neuvottelukuntiin voi olla yhteydessä lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen tai lääninhallitusten sivistysosastojen kautta.

Oulun lääni romaniasiain neuvottelukunta:
Oulun lääninhallitus
Sihteeri Juhani Kaimio
PL 293
90101 Oulu
p. (08) 341 0111 / f.(08) 314 0244

Itä-Suomen läänin romaniasiain neuvottelukunta:
Itä-Suomen lääninhallitus
Sihteeri Helena Valentin
PL 50-51
50101 Mikkeli
p. (015) 1911 / f. (015) 2299

Etelä-Suomen läänin romaniasiain neuvottelukunta:
Etelä-Suomen lääninhallitus
Sihteeri Veijo Rantala
Hämeenlinna