• Romanit
    • Itä-Eurooopan romanit 15.-18. vuosisadalla
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Itä-Eurooopan romanit 15.-18. vuosisadalla

Romaniaan ensimmäiset romanit saapuivat todennäköisesti vuoden 1417 aikana. He joutuivat kruunun ja suuraatelisten orjuuteen, joka lakkautettiin vasta 1860-luvulla.

Unkariin romanit saapuivat samoihin aikoihin kuin Romaniaan. Sielläkin heidän kohtalonaan oli joutua kruununorjuuteen. Itävalta-Unkarin syntyessä romaneille myönnettiin muodollisesti sama asema unkarilaisten kanssa. Unkarissa Maria Teresia aloitti ns. "asuttamisyrityksen" 1760-luvulla. Se oli hyvin väkivaltainen toimenpide, jossa lapset otettiin vanhemmiltaan ja annettiin papistolle kasvatettavaksi käsityöläisten ja sotilaiden ammattiin. Mustalaisten keskinäiset avioliitot kiellettiin. Yrityksen tavoitteena oli hävittää romanikulttuuri ja -perinne sekä muuttaa romanit feudaaliherroista riippuvaisiksi talonpojiksi.

Suurta edistysaskelta merkitsi vuoden 1762 säädös, joka totesi romanit "kunniallisiksi" ihmisiksi.
[JJ]