• Romanit
    • Romanit
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Romanit

Romanien lähtökodin arvellaan olevan Pohjois-Intiassa Punjabin maakunnassa. Heidän muuttonsa alkuperäisiltä asuma-alueiltaan tapahtui yli tuhat vuotta sitten. Syynä siihen saattoivat olla nälänhätä, sodat ja epidemiat. Vuosituhannen vaihteessa romaneja asui Vähässä-Aasiassa, josta he siirtyivät Euroopan eri alueille 1000-luvun vaihteessa.

Lontoossa pidettiin vuonna 1971 kansainvälinen romanikongressi. Sen mottona oli Opré Roma (romanit herätkää). Silloin luotiin perusta romanien kansainväliselle järjestäytymiselle, hyväksyttiin romanien oma kansallislaulu ja lippu:

Kongressissa nimitys "mustalainen" todettiin kaikissa kielissä halventavaksi ja se suositeltiin korvattavaksi käsitteellä romani. Nimitys romani on johdettu heidän sanskritiin tukeutuvan alkuperäiskielensä käsitteestä "roma", joka tarkoittaa ihmistä.

Käsite romani ei ole täysin vakiintunut kansainvälisessä eikä kansallisessa käytössä. Ongelmana on ollut se, että heitä ei ole haluttu perinteissä mielessä tunnustaa vähemmistöksi, koska he eivät asu missään maassa tietyllä yhtenäisellä alueella. Toiseksi Euroopassa on laajalti sovellettu käsitettä "mustalainen" kaikkiin kierteleviin ryhmiin riippumatta heidän etnisestä taustastaan. Kolmantena syynä on se, että Keski-Euroopan alkuperäisten romaniyhteisöjen jälkeläiset käyttävät nimitystä "sinti". Kansainvälisessä kielenkäytössä nimityskiistaa on ratkaistu siten, että on puhuttu samanaikaisesti romaneista ja sinteistä.