• Romanit
    • Suomen romanit
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suomen romanit


Romaniväestön juuret ja historia Suomen alueella ulottuvat aina 1500-luvulle saakka. Sen historia Suomen alueella on vanhempaa kuin monien suomalaissukujen. Vähemmistö kantaakin perinteistä talonpoikaista suomalaisuutta osana omaa kansallista identiteettiään. Yhteisen kansakunnan rakentaminen ja siihen liittyvä sosiaalisaatio ovat yhdistäneetä romaniväestön suomalaisuuteen. Vähemmistö on silti kyennyt säilyttämään omat kulttuurin tunnuksensa, etniset erityispiirteensä sekä oman kielensä.

Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta ilmoittaa romaniväestön lukumääräksi vuonna 1996 "vähintään 10 000". Väestön lukumäärä n. 10 000 henkilöä, saatiin kuntien ilmoitusten perusteella Mustalaislähetys ry:n vanhusväestön hyvinvointia koskevan projektin yhteydessä. Koska tässä kuntien ilmoitusten pohjalta kerätyssä väestötiedossa ei ole mukana kuin etnisiä tunnuksia selkeästi kantavien lukumääär, ilmoittaa valtakunnalinen romaniasiain neuvottelukunta lukumääräksi varovaisesti "vähintään 10 000". Romaniväestö asuu hajallaan eri läänien alueella. Lisäksi arvioiden mukaan noin 3000 Suomen romania asuu Ruotsissa.