• Romanit
    • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta

Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta täytti 40 vuotta 1.11.1996. Se syntyi komitealaitoksenpohjalle ja edustaa näin sivuelinorganisaatiota valtion hallinnossa. Sen itsenäistä päätösvaltaa ei ole tarkemmin määritelty. Uusimuotoinen neuvottelukunta on asetettu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1989. Tuolloin neuvottelukunta sai päätoimisen sihteerin, sen toiminta jäntevöityi ja ensimmäiset todelliset romaniväestön asemaa parantavat toimenpiteet saatiin alulle.

Neuvottelukunnan tehtävänä on valtioneuvoston päätöksen (1058/89) mukaan:

1) Seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa;

2) Tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi;

3) toimia kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamiseksi;

4) edistää romanin kielen ja kulttuurin vahvistumista; sekä

5) osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien olosuhteiden parantamiseksi

Neuvottelukunta hoita vähemmistön yhteyksiä eri ministeriöihin ja sen toiminnalla pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon.

Romaniasiain neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 297
00171 HELSINKI
p. (09) 160 4310 / fax (09) 160 4312