• Saamelaiset
    • Saamelaiset kulttuurin ja geenivirtojen risteyksessä
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saamelaiset kulttuurin ja geenivirtojen risteyksessä

Saamelaiskulttuuri on vuosituhansien aikana sulattanut itseensä monenlaisia vaikutteita. Saamen kieli on alkuperältään suomalais-ugrilainen. Se on saanut germaanisia, balttilaisia, suomalaisia, venäläisiä ja skandinaavisia vaikutteita ja muokannut ne kielelle sopiviksi.

Saamelaisten geeniperintö on visaisempi asia, puhumattakaan esihistorian aikana muovautuneista kultuurisista piirteistä. Jo Pohjois-Fennoskandivan alkuväestö, joka oli muotoutunut alueelle ennen kampakeraamista aikaa neljännellä vuosituhannella eKr., oli perimältään luultavasti hyvin sekakoosteinen. Se oli syntynyt eri puolilta tulleiden muuttovirtojen sulautessa toisiinsa.

Aikaisemman tutkimuksen väitteet mongolisista piirteistä saamelaisväestössä on osoitettu liioitelluiksi, puhumattakaan siitä, että ne olisivat hallitsevia. Geenitutkija Aldur W. Erikssonin mukaan saamelaisryhmät ovat geneettisesti paljon sekakoosteisempia kuin esimerkiksi useat trooppiset väestöryhmät. Monien itäisten erikoispiirteiden lisäksi myös läntiset vaikutukset geeniperintöön ovat ilmeisiä - eivät kuitenkaan niin paljon kuin suomalaisilla.

Saamen kieli on saanut keskeiset piirteensä idästä; sieltä ovat tulleet myös tietyt geneettiset piirteet. Verityypiltään ja geneettisesti saamelaiset ovat kuitenkin lähellä skandinaaveja.
[VPL]