• Vähemmistöt
    • Vähemmistöt
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vähemmistöt

Vähemmistöksi voidaan määritellä ryhmä ihmisiä, jotka poikkeavat tietyllä alueella asuvasta ja useimmiten myös valtaa käyttävästä valtaväestöstä jonkin henkilöönsä tai alkuperäänsä liittyvän ominaisuuden vuoksi. Vähemmistö-käsitteen käyttäminen ilmaisee usein, että sen suhde "enemmistöön" on jollakin tavalla ongelmallinen.

Enemmistö saattaa käyttää valtaa sillä tavalla, että vähemmistön suojeleminen syrjinnältä on tarpeen. On kuitenkin vältettävä asioiden yksinkertaistamista. "Vähemmistö" ei ole aina viaton uhri. Esimerkiksi

Etelä-Afrikassa valta oli valkoisella vähemmistöllä, joka käytti sitä mustan ja ns. värillisen enemmistön eduista ja oikeuksista piittaamatta. Suomenruotsalaiset eivät muodostaneet Suomessa ennen autonomiaa ja 1800-luvulla sellaista vähemmistöä, jota kansainvälisissä sopimuksissa nykyään yleensä tarkoitetaan, koska yhteiskunnan johtavissa asemissa oli lähes pelkästään suomenruotsalaisia.

Vähemmistöillä tarkoitetaan monesti vain kielellisiä, kansallisia tai uskonnollisia vähemmistöjä. Kansainvälisessä oikeuskäytännössä vähemmistöksi katsotaan ihmisryhmä, joka

1) eroaa muusta vähemmistöstä etniseltä tai kansalliselta alkuperältään, kieleltään tai uskonnoltaan,
2) muodostaa lukumääräisesti vähemmistön verrattuna valtaväestöön tai suurempiin kansallisiin ryhmiin,
3) ei ole valtiossa määräävässä asemassa, ja
4) osoittaa haluavansa säilyä omaleimaisena ryhmänä ja säilyttää kulttuurinsa, perinteensä, uskontonsa ja/tai kielensä.
(Kts. myös Vähemmistöjen suoja ja Alkuperäiskansat)
[PI]